Interiér – klub Lávka

„Koncepce je doplněna zlatými, či měděnými prvky, které v prostoru působí jako ponechané šperky.“

Zadání

 

INTERIÉR - KLUB LÁVKA, PRAHA - 2021

Rekonstruovaný prostor studie se věnuje středové části klubu - prostoru s centrálním barem. Z důvodu celistvého a komplexního řešení návrhu, byla do úprav zahrnuta také vstupní části a propojující chodba.
Vzhledem k lokalitě a dispozičním návaznostem na okolní provozy, byla hlavní koncepce úprav zvolena jako neinvazivní, respektující původní dispoziční řešení. Stavební úpravy se tak obejdou bez intenzivních stavebních zásahů do nosných konstrukcí. Současně bude zachován stávající genius loci centrálního prostoru, spjatý s bohatou historií klubu. Z tohoto důvodu, estetický návrh proměny interiéru staví na zvýraznění stávajících architektonických prvků, jako jsou klenby, dispoziční oblouky, či pilastry.

Lokalita

Cílem architektonické studie bylo stanovení koncepce stavebních úprav interiéru klubu Lávka. Klub s bohatou historií se nachází v centru Prahy, v těsné blízkosti Karlova mostu. Lávka je nejstarším porevolučním klubem v Praze. Na jeho původním místě se nacházel mlýn a lednice, po rekonstrukcích na konci minulého století zde nalezneme členitý multifunkční prostor, který pojme až 750 osob. Klub je tvořen několika samostatnými prostory, jež jsou provozně propojeny. Nalezneme zde divadelní sál, salonek, restauraci, tančírnu a dva barové prostory. Součástí klubu jsou hodnotné venkovní prostory na Novotného lávce a terasy s výhledem na Karlův most.

Původní stav

Centrální prostor klubu je srdcem celého komplexu. Nachází se v něm hlavní vstupy do divadelního sálu, tančírny, či přístup k otevřené kuchyni restaurace.
Důležitým dispozičním prvkem z pohledu běžného provozu, je koridor spojující vstup do klubu se severní terasou, nabízejíc výhledy v sousedctví Karlova most.

Dispoziční řešení

Centrální prostor klubu je srdcem celého komplexu. Nachází se v něm hlavní vstupy do divadelního sálu, tančírny, či přístup k otevřené kuchyni restaurace. Důležitým dispozičním prvkem z pohledu běžného provozu, je koridor spojující vstup do klubu se severní terasou, nabízejíc výhledy na Karlův most. Tento koridor je uživatelsky nejvíce vytížen a návrh proto dbal na zpřehlednění a zvýraznění této trasy.
Toho je docíleno návrhem přímé komunikační trasy, která je vygradována novým propojením s terasou – „lávkou“, ta návštěvníky intuitivně navede ke Karlovu mostu.

Návrh centrálního barového prostoru se inspiroval stávajícími tvarovými rysy mezipodestového patra, a využívá tak stávajícího prostoru v maximální možné míře. Z důvodu zvětšení prostoru barového sezení, bar ustupuje v šikmém směru, rovnoběžně s podlahovou hranou. Toto řešení vytvoří komfortní prostor pro hosty restaurace a zároveň vjemově reflektuje a uceluje spodní prostor zapuštěného patra baru.

Při uskutečnění velkokapacitních akcí v prostoru sálu, či celého klubu, bude centrální prostor sloužit, jako foyer pro osvěžení hostů. Prostor proto musí nabídnout multifunkční variabilitu užívání. Z tohoto důvodu nebyl navrhován žádný statický mobiliář (boxy), který by bránil variabilnímu užívání.adný wellness s koupelnou.

Součástí návrhu je navrácení hodnotných výhledů z centrálního prostoru klubu. Skrze nově navržené prosklené dveře do sálu, se uživatelům naskytne výhled na protékající Vltavu a Malou Stranu. Severními velkoformátovými okny, jež spojují klub s terasami, bude znovu umožněn výhled na sousedící Karlův most. Proto bylo investorovi doporučeno nahrazení nevyhovujícího zastřešení terasy novým typem konstrukce, která nebude bránit neocenitelným výhledům.

Materiály

Koncepce materiálů a barev je navázána na hmotové zvýraznění stávajících architektonických prvků, jakožto klenby, pilastry, či oblouky. Nečleněný klenutý prostor je zvýrazněn očištěním nosných materiálů a jejich užitím jakožto pohledové. Z důvodu absence některých zděných konstrukcí (monolitické pilíře), bude na některých svislých konstrukcích pohledové zdivo nahrazeno obkladem, přesně imitující keramické tvarovky.

Narušení materiálové jednolitosti lícových cihel, bylo dosaženo užitím dekorativních stěrek v cementových odstínech. Stěrky s úpravou benátského štuku, tak v návrhu nalezneme na monolitických stěnách mezi jednotlivými pilastry a na stěně, kde jsou umístěny vstupy na toalety. Jako opozit k industriálním, či rustikálním materiálům (cihla, cement), byla vybrána bezespárá, polyuretanová stěrka šedých odstínů s ručním organickým mramorováním.

Prostor centrálního baru je výškově značně členitý a je zde proto nutné umístit množství zábradlí. To je navrženo ve třech různých materiálových koncepcích. Z důvodu hmotového propojení a provzdušnění prostoru, je na některých místech užita transparentní výplň zábradlí z nerezových sítí. Lávka, kterou graduje přístup na terasu, je navržena z plnoplošné ocele s úpravou corten, tak aby materiál zvýraznil tento interiérový prvek. Oblouková zábradlí dělící barový prostor a restauraci jsou taktéž navrženy z cortenové oceli, ta je však směrem vzhůru perforována. Toto řešení umožní transparentní vzdušné pojetí, zároveň však nabízí sedícím hostům jistou míru intimity v prostoru nohou.