Dům Dlouhý Most

„Srdcem dispozice se stává vetknuté schodiště s betonovou stěnou,“

Zadání

 

RODINNÝ DŮM - DLOUHÝ MOST - 2021

Součástí standardního stavebního programu pro rodinné bydlení, byla také implementace samostatné pracovny, zahradního skladu a krytého stání pro automobily.
Celková charakteristika stavebního návrhu byla zvolena s ohledem na vypracovanou územní studii. Pozemek se nachází v nové zástavbové lokalitě, která předpokládá umístění především izolovaných staveb rodinných domů.

Lokalita

Nezastavěná stavební parcela se nachází v extravilánu obce, v blízkosti přítoku Doubského potoka, který ohraničuje daný pozemek. Pozemek je nepravidelného, lichoběžného tvaru. Celkový terénní reliéf je svým charakterem svažitý. Jižní svah se otevírá do okolních luk, s výhledy na hřeben Javorníku, západním směrem s výhledem na Ještěd.
Územní studie upravuje regulativy pro výstavbu nových objektů v několika ohledech. Vyjma stanovení indexu zastavitelnosti a zeleně, určuje taktéž poměr hlavní hmoty objektu, či sklon střešních rovin.

Hmotová koncepce

Poloha, objem a uspořádání navrhovaného objektu, byly stanoveny v závislosti na sklonitém charakteru pozemku. Samotný dům s objektem krytého stání je usazen ve vrchní poloze parcely, v návaznosti na příjezdovou komunikaci.

Zahrada navazující na spodní partie domu, pak přirozeně klesá k potoku v nejnižším místě. Cílem studie bylo propojení interiéru se zahradou, v sounáležitosti s vytvořením krytého venkovního sezení, odcloněného od okolních objektů. Návrh taktéž reagoval na sklonitý terén a využitelnost zahrady. Rodinný dům je proto částečně zasazen do terénu tak, aby hlavní obytné prostory byly propojeny s přilehlou jižní zahradou. Kryté sezení je taktéž usazeno v terénu, obklopeno severozápadním svahem a zahradním skladem, jež poskytují soukromí a závětří.

Stavba je dělena na formální obytné patro 1PP, do kterého je zřízen nástup krytým vstupním koridorem, jež sestupuje od krytého stání do zahrady. Právě toto patro je zapuštěno v terénu, a funkčně propojeno s jižní zahradou. Intimní, ložnicové patro, je pak umístěno v 1NP, napojeno na severní niveletu terénu. Vzhledem k regulačním podmínkám dané lokality, je stavba zakončena sedlovou střechou, hřeben kopíruje svahové vrstevnice.

Dispoziční řešení

Do dispozičního řešení se výrazně propisuje středová stěna s vetknutým schodištěm, která bude dominantou vnitřního prostoru. Stěna dělí podélnou dispozici na jižní a severní část, a zvýrazňuje podélný koncept.

Prostor jídelny je s jižní terasou a zahradou propojen velkoformátovým oknem, které prosvětluje a opticky zvětšuje dané místnosti.

Materiály

Celkové materiálové řešení exteriéru reflektuje hmotové řešení domu. Spodní patro rodinného domu, částečně zapuštěné v terénu, je barevně odlišeno od nadzemní části. Toto řešení opticky snižuje výšku stavby a objekt tak bude více respektovat své okolí. Na spodní část je navržena cementová stěrka, nadzemní partie jsou pak vyvedeny v neutrální, čisté formě fasády bílého odstínu. Hlavní materiály jsou dále doplněny antracitovou střešní krytinou, či nátěry a oplechováním. Zahradní sklad a kryté stání jsou za účelem přehledné hmotové koncepce separovány od barevného řešení hlavní stavby. Horizontální lemy plochých střech jsou proto navrženy s dřevěným obkladem. Cementové stěrky se taktéž propisují do interiéru objektu. Hlavní středová stěna je jakožto dominanta, podtržena zvýrazněním prostřednictvím těchto textur. Výsledkem bude monolitické působení stěny, parafrázující totem, či kmen uprostřed dispozice.