Dům na Maršovicích

„Části teras se zakusují do dispozice rodinného domu a vytváří tak intimní zákoutí.“

Zadání

 

RODINNÝ DŮM - MARŠOVICE - 2021

Návrh byl koncipován pro čtyři stálé členy rodiny. Součástí stavebního programu byla implementace samostatné pracovny, zahradního skladu a krytého stání pro automobily. Celková charakteristika stavebního návrhu byla zvolena v závislosti na tradičním rázu místní zástavby. Pozemek se nachází na hranici obce Maršovice u Jablonce nad Nisou, kde nalezneme rozmělněnou zástavbu izolovaných rodinných domů. Prioritou dispozičního řešení bylo stanoveno propojení interiéru s exteriérem, při kterém by návrh vytěžil výhody dané lokality s výhledy do okolní krajiny.

Lokalita

Stavební parcela se nachází v extravilánu obce Maršovice, mezi Dalešickým vrchem a obcí Krásná. Pozemek je nepravidelného tvaru a celkový terénní reliéf je rovinatý až mírně svažitý. Parcela jižním směrem navazuje na další stavební parcely s pozadím přilehlého lesa na jihovýchodě. Západním směrem se naskýtá výhled na Ještědský hřeben a okolní krajinu Maršovic a Kokonína. Severní hranu pozemku kopíruje obecní komunikace, spolu s frekventovanou silniční komunikací spojující Jablonec nad Nisou a Železný Brod.

Hmotová koncepce

Poloha navrhovaného objektu na daném pozemku byla stanovena v závislosti na zmíněné charakteristice parcely. Cílem zadání bylo využití výhledů z budoucího interiéru do okolní krajiny. Odstoupení objektu do severní části pozemku, vytváří prostor pro prosluněnou jižní zahradu. Toto řešení umožňuje separaci formální a intimní části zahrady.

Aby byla podpořena daná strategie odclonění, byl u návrhu zvolen podlouhlý hmotový koncept. Do podlouhlého dispozičního traktu bylo zahrnuto také kryté stání včetně zahradního skladu. Bylo tak docíleno akustického a vizuálního utlumení ruchu frekventované komunikace. Vzhledem k regulačním podmínkám dané lokality, byla u jednopodlažního objektu zvolena sedlová střecha s hřebenem kopírujícím komunikaci.

Využitelnost jižní zahrady násobí rozlehlá terasa přisazená k delší straně objektu. Jednotlivé kryté části teras se v různých mírách zakusují do dispozice rodinného domu a vytváří tak intimní zákoutí, která stavbě propůjčují nezaměnitelný vzhled.

Dispoziční řešení

Do dispozičního řešení se výrazně propisuje netradiční řešení jižních teras. Jednotlivé obytné místnosti jsou umístěny při jižní straně objektu, kde jim různorodý náklon obvodových stěn propůjčuje proměnlivou míru intimity, expozice, světla či výhledu.

Při vstupu na severní straně je umístěno kryté závětří, jež sklonem navazuje na vstupní cestu k objektu. Po vstupu do objektu nalezneme zádveří se šatnou a navazující komunikační osu, která pojí jednotlivé místnosti domu. Ze zádveří je také navržen vstup do samostatné pracovny investora. Ve středu rodinného domu je umístěn hlavní obytný prostor, kde nalezneme kuchyň s jídelnou a obývacím pokojem, dále navazující na jižní terasy a zahradu. Pomyslná chodba je ohraničená kuchyňským ostrůvkem, který tvoří dominantní prvek dispozice. Opozitním prvkem na jižní straně je velkoformátové prosklení s výhledy do okolní krajiny. Západní část je umístěna v zadní sekci dispozice, ustoupena od formálního obytného prostoru. Obsahuje tři ložnice, šatnu, hygienické a technické zázemí objektu.

Materiály

Celkové materiálové řešení exteriéru reflektuje hmotové řešení domu. Pravidelný objem stavby je vyveden v neutrální, čisté fasádě bílého odstínu. Na opozitní nepravidelné zářezy, výkusy a tvary je navržena dřevěná fasáda z modřínových prken. Tyto dominantní materiály jsou doplněny klempířskými prvky v odstínu antracitu. Za účelem sjednocení ploché a sedlové střechy a zakrytí okapového systému, celou stavbu obklopuje oplechovaný horizontální lem.

Dřevěné prvky venkovních teras, podhledů a stěn jsou zamýšleny ve sjednocené barevně úpravě. (mírně odsycené naturální dřevo). Tento materiál se propisuje také v interiéru stavby, kde byly investorem vybrány masivní dřevěné podlahy. Materiály v interiéru doplňuje kamenný obklad, který nalezneme v koupelně, v obývacím pokoji a na komoře krbové vložky.