Dům v Křížanech

„Samotné atrium vnáší do vnitřního prostředí domu další element přírody.“

Zadání

RODINNÝ DŮM - KŘÍŽANY - 2020

Cílem architektonická studie bylo vytvořit návrh novostavby rodinného domu, který by sloužil mladé rodině pro trvalé bydlení. Dům byl koncipován pro čtyři členy rodiny, včetně doma pracujícího rodiče. Prioritou dispozičního zadání měl být obytný prostor, pojící funkce obývacího pokoje, jídelny a kuchyně.

Lokalita

Pozemek je umístěn v extravilánu okrajové části obce Křížany, které jsou ze severní strany obklopeny Ještědským hřebenem. Jižní svahy obce umožňují výhledy do lokalit Ralska, či Doks a propůjčují tak místním pozemkům nezaměnitelný ráz. Parcela je podlouhlého půdorysného tvaru, charakterem mírně svažitá k jihu. Západní hrana pozemku otevírá zahradu do krajiny Ralska a rozšiřuje tak vizuální horizont pozemku.

Hmotová koncepce

Celkové tvarové řešení bylo koncipováno s maximální reflexí k dané lokalitě a pozemku. Podlouhlá půdorysná stopa objektu využívá zahradu v maximální možné míře, obytné místnosti mají díky řešení s dlouhou jižní fasádou ideální světelné podmínky a výhledy do krajiny. Dům je z bezbariérových důvodů jednopatrový, zakončen sedlovou střechou reflektující venkovskou zástavbu.
Za vidinou redukce a odlehčení podlouhlé hmotové koncepce, stejně tak za účelem většího propojení exteriéru s interiérem, byla hmota rozdělena jižním atriem. Plocha fasád je tak ve středovém bodě rozdělena a z jižní strany objekt působí odlehčeným vizuálním dojmem. Na severní straně v podobném duchu působí závětří, které dělí stavbu na více sekcí.

Dispoziční řešení

Půdorys objektu je na první pohled dělen atriem na dvě hlavní části. Sekci soukromou - intimní, sloužící zejména členům rodiny a část obytnou - formální, která je přístupná návštěvám. Z tohoto důvodu byl i samotný vstup do objektu umístěn u středu dispozice, kde se po průchodu zádveřím, naskytne výhled na prosklené atrium s okrasnou dřevinou. Samotné atrium prosvětluje a opticky zvětšuje hlavní obytný prostor a vnáší do vnitřního prostředí další element přírody. V západní části poté nalezneme kuchyni s dominantním středovým ostrůvkem, jídelní stůl s vestavěnou lavicí a pohovku.

INTIMNÍ ČÁST

Ve východní, ložnicové sekci nalezneme při jižní fasádě pracovnu, dva dětské pokoje a ložnici rodičů. V těchto prostorách je navrženo propojení pokojů se zahradou (prostřednictvím francouzských oken). U severní strany s deficitem jižního světla nalezneme, vyjma zádveří, také technickou místnost, hlavní koupelnu, koupelnu rodičů a šatní prostor.

Celou koncepci bytových funkcí doplňuje jižní a západní terasa.

Materiály

Cílem návrhu bylo respektování dané lokality, ať už urbánní koncepce, tak okolní krajiny. Volba materiálů a barev proto proběhla ve střídmém duchu, tak aby nevystupovala a esteticky nenarušovala dané vizuální horizonty a měřítka obce.
Hlavními materiály užitými v návrhu. jsou dřevěné obklady, cementové stěrky a plechové prvky. Na objektu je navržena dřevěná fasáda z modřínových prken v odsycených odstínech šedi. Ta je v exteriéru doplněna cementovými stěrkami, které mají účel vizuální separace jednotlivých ploch. Stěrky nalezneme na stěnách atria i v prostoru parkovacího stání.
V interiéru byly užity materiály reflektující exteriér stavby – dřevo a cementové stěrky. Ty jsou doplněny bílými malbami a palubkovým podbitím v obytné místnosti.

Zahradní koncepce

Za účelem přehledného a čistého návrhu, kde nevznikají nahodile usazené zahradní komponenty, bylo přidružené vybavení (bazén, kryté parkování a příjezd) řešeno taktéž v podlouhlé koncepci. Luční koridory, obsahující vysoké traviny a zvýšený vegetační charakter, imitují vstup polí a luk k objektu. Jsou v projektu zakomponovány tak, aby podtrhovaly propojení celkového dispozičního charakteru s přírodou (propojení exteriéru s interiérem).