Dům v Horním Maxově

„Místní lokalita Jizerských hor povýšila symbiózu nového domova s okolní krajinou.“

Zadání

RODINNÝ DŮM - HORNÍ MAXOV - 2020

Cílem architektonické studie bylo vytvořit návrh novostavby rodinného domu, který by sloužil jako venkovské sídlo. Návrh má za cíl nahradit původní, dožilý objekt, nacházející se na pozemku. Dům byl koncipován převážně pro dva stálé členy rodiny, je však také uzpůsoben pro víkendové setkávání širšího okruhu rodiny.

Celková charakteristika stavebních úprav byla zvolena v závislosti na dané lokalitě. Pozemek se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, kde je prioritou ochrana volné nezastavěné krajiny a zachování typické kompozice sídel. U návrhu byl proto kladen zvláštní zřetel na exteriérové působení stavby, které by respektovalo tradiční ráz místní zástavby, včetně historických vizuálních zvyklostí.

Lokalita

Samotná parcela, na které nalezneme původní rekreační chatu, se nachází v extravilánu obce Lučany nad Nisou, v městské části Horní Maxov. V přilehlém okolí nalezneme tradiční, rozmělněnou zástavbu rekreačních a rodinných domů, které jsou zasazeny v původním krajinném rozpoložení. Pozemek je obdélného tvaru, terénní reliéf delší strany je mírně svažitý směrem k severu. Severní, nejníže položená hrana pozemku, kopíruje přilehlou komunikaci. Jižní, výše položená zahrada, je obklopena přilehlými lesy a propůjčuje celé parcele značnou míru intimity.

Hmotová koncepce

Tvarové řešení respektuje umístnění původního objektu, který se nachází ve spodní části pozemku, odsazen od příjezdové cesty. Stávající rozpoložení bylo přijato za vhodné a hmota navrhovaného objektu tak pouze prodlužuje stávající koncept, který dělí zahradu na jižní a severní část. Toto řešení umožňuje separaci formální a intimní části zahrady, zároveň odcloní jižní zahradu od místní asfaltové komunikace. Podlouhlá půdorysná stopa objektu využívá zahradu v maximální možné míře, obytná místnost má díky tomuto řešení ideální světelné podmínky, včetně výhledů do zahrady a okolní přírody.

Vzhledem k místním zvyklostem má objekt přízemí a podkrovní patro. Součástí návrhu bylo, vyjma umístění standardních funkcí rodinného bydlení, navržení soukromého wellness prostoru.
Vzhledem k charakteru užívání těchto rozdílných složek, návrh pracoval s prioritou separace těchto dvou prostorů, zároveň zde ale vznikla potřeba technického, provozního a vizuálního scelení. V závislosti na těchto parametrech návrh rozdělil dispozici přízemí do dvou částí – západní wellness a východní část rodinného domu, tyto funkční celky jsou separovány zastřešenou terasou s klínovitým tvarem, která se rozevírá do okolní přírody.

Podkrovní patro obě části přelívá a pojí oba prostory do jednoho funkčního celku. Objekt tak na první pohled působí kompaktním dojmem a tvarem.

Dispoziční řešení

Jak bylo nastíněno v části pojednávající o hmotové koncepci, po vstupu do objektu se nalezneme na klínovité terase, jež se prostorově rozevírá do zahrady.
Tato terasa se dá v nepřítomnosti majitelů, či v nepřízni počasí uzavřít prostřednictvím exteriérových žaluzií. Krytá terasa plynule navazuje na venkovní dřevěnou platformu, která uživatele ještě více přiblíží okolní přírodě a jižnímu světlu.

PŘÍZEMÍ - WELLNESS

V západní části nalezneme samostatnou pasáž soukromého wellness. Prostor obsahuje saunu, respirium a ochlazovnu. Odklon obvodové stěny vnáší do prostoru sauny značnou míru intimity (obytný prostor a wellness prostor jsou vizuálně propojeny prosklenou fasádou), zároveň je však ze sauny zajištěn výhled do zahrady a jižních lesů, včetně přilehlé skály. Respirium je situováno před saunou, tak aby uživateli při odpočinku nebránilo nic ve výhledu. Součástí respiria jsou vestavěné úložné prostory, pro umožnění variabilního užití této místnosti.
Celá část tak může být během chvilky upravena na samostatný apartmán pro hosty se sklopnou postelí.

PŘÍZEMÍ - OBYTNÁ ČÁST

Při vstupu, který je ukryt v závětří kryté terasy, se nalezneme v zádveří objektu. To je propojeno s technickou místností a menší koupelnou s toaletou.
Po vstupu do obytného prostoru se nám naskytne výhled skrze prosklenou fasádu do jižní zahrady. Součástí hmotové kompozice, je zavěšený krb, který působí jako socha zavěšená v prostoru dřevěné schránky. Obytný prostor se line skrze celou délku dispozice, jídelní část a prostor s pohovkou jsou separovány právě prostřednictvím zavěšeného krbu. Prostor tak působí propojeným hmotovým dojmem, ale přesto jsou jednotlivé užitné funkce přehledně odděleny.
V severním koutě poté nalezneme kuchyňské zákoutí s otevřeným schodištěm do podkroví.

Část sloužící pro běžné bydlení je dělena netradičním způsobem. Velká část přízemí je otevřena skrze podkrovní patro do pohledového krovu. Tento prostor je poté vizuálně vygradován vertikálním oknem ve štítové stěně. Ostatní vložené prostory a místnosti v přízemí a podkroví, jsou barevně odděleny tak, aby působily jako jakási skulptura, či socha vložená do dřevěné schránky domu. Tmavé, antracitové odstíny vzbuzují dojem šperku uchovávaného v pokladnici, či parazita obývajícího prostor domu.

Podkroví

Po výstupu schodištěm se ocitneme na chodbě, jež je prostorově propojena s přízemím a je taktéž otevřena do pohledového krovu. Chodbu lemují přidružené místnosti – hlavní koupelna, toaleta s prádelnou a šatna. V samostatné západní sekci, jež se nachází nad terasou a respiriem, je poté umístěna ložnice a pokoj pro hosty s posilovnou. Podkroví je přisvětleno skrze pultové vikýře v sedlové střeše.

Materiály

Celkové materiálové řešení exteriéru bylo koncipováno s maximální reflexí k dané lokalitě a pozemku v chráněné krajinné oblasti. Dům je tvarově pravidelný a čistý, symetrické štíty jsou zakončeny sedlovou střechou reflektující tradiční ráz místní zástavby. Na objektu je navržena dřevěná fasáda z modřínových prken s lazurou odstínu ořechu. Fasáda je v soklové části doplněna kvádrovým obkladem z liberecké žuly. Ostění otvoru je ukončeno a zvýrazněno deskovým materiálem, kolorovaným do tmavých odstínů korespondujícího s klempířskými prvky.
Koncepce barev interiéru popsaná v dispozičním řešení (tmavé prvky v dřevěné schránce), využívá převážně přirozené odstíny dřeva, doplněné kamennými obklady a tmavými nátěry.

Zahradní koncepce

Územní řešení respektuje umístnění původního objektu, který se nachází ve spodní části pozemku, odsazen od příjezdové cesty. Stávající rozpoložení bylo přijato za vhodné a hmota navrhovaného objektu tak pouze prodlužuje stávající koncepci, která dělí zahradu na jižní a severní část. Toto řešení umožňuje separaci formální a intimní části zahrady, zároveň odcloní jižní zahradu od místní asfaltové komunikace.

U jižních lesů nalezneme přírodní posezení s výhledem na Jizerské hory. Samostatná stavba krytého stání a zahradního skladu je umístěna v blízkosti příjezdové komunikace. Byla navržena v obdobném vizuálním stylu jako stavba hlavní tak, aby esteticky nenarušovala okolní prostředí.

Jednotlivé prvky sjednocuje spojující linie - cesta, která vede od příjezdové komunikace, prostupuje domem a dále se line k jižnímu posezení a přilehlým lesům.