Dům v Jeřmanicích

„Doménou hlavního obytného prostoru se stal výhled na přilehlé severní lesy a louky.“

Zadání

RODINNÝ DŮM - JEŘMANICE - 2021

Obsahový cílem studie je návrh standardního rodinného domu pro čtyři členy rodiny. Klasický dispoziční program měl být doplněn pokojem pro hosty, posilovnou a domácím kosmetickým salónem. Hlavní objekt má doplňovat kryté stání pro automobily a zahradní sklad.

Doménou obytného prostoru byl stanoven výhled na přilehlé severní lesy a louky, zároveň měl však prostor využívat světelné a teplotní přínosy jižního prosklení. Vzhledem k rozmělněné venkovské zástavbě návrh respektuje stávající a budoucí územní řešení a celkový charakter místní zástavby.

Lokalita

Dvě sousední parcely investora nalezneme v extravilánu obce Jeřmanice, u Liberce. Pozemky byly v minulosti vyrovnány navážkou. Jižní parcela je převážné vyrovnána, na vedlejší parcele pak nalezneme svah navážky, který klesá na severní, spodní část pozemku. Samotný násyp navážky klesá o devět výškových metrů a působí dramatickým dojmem. Severní, níže položená zahrada, je obklopena přilehlými loukami a propůjčuje celé parcele určitou míru intimity, vzhledem k zastavitelným plochám lokality.

Hmotová koncepce

S přihlédnutím ke složitým zastavovacím parametrům (niveleta terénu, existence navážky), je nutno stavbu umístit na oba pozemky investora. Objekt je tak umístěn do středu horního plata pozemků, severní výškově odskočenou část parcel nevyužívá.

Samotná stavba má obdélný půdorys s mírně sešikmenými obvodovými stěnami, které reflektují terénní reliéf s vrstevnicemi vedenými napříč parcelami.

Samotná stavba má obdélný půdorys s mírně sešikmenými obvodovými stěnami, které reflektují terénní reliéf s vrstevnicemi vedenými napříč parcelami.

S přihlédnutím k umístění okolních staveb, severnímu sklonu pozemku a existenci navážky, bude stavba v terénu umístěna s co možná nejmenším navýšením nad horizont terénu. Toho je docíleno částečným zasazením objektu pod terén a snahou o navrácení původního krajinného reliéfu (snížení horní navážky a navázání na stávající příkrý svah navážky, jehož sklon bude prostřednictvím vytěžené zeminy zmírněn).
Toto řešení bude přívětivé vzhledem k sousedním stavbám a jejich výhledům, jelikož hmota objektu nebude příliš vystupovat nad horizont krajiny a terénní reliéf – zejména svah navážky - nebude budit „uměle dramatický“ dojem.

Dispoziční řešení

Celkové provozní schéma je, vzhledem k okolním výškám terénu a přístupnosti, řešeno netradičně s obráceným charakterem funkcí. V horním patře (1NP) nalezneme hlavní formální, obytnou část a ve spodním (1PP) část intimní, ložnicovou.

VRCHNÍ PATRO

Po vstupu do domu se nalezneme v zádveří stavby, které je provozně spojeno s horní koupelnou. Hlavní obytný prostor se line celou západní částí objektu.
Kuchyně s jídelnou je provozně napojena na jižní krytou terasu se vstupem na horní část zahrady. Obývací prostor s pohovkou navazuje na severní balkón. Prostřednictvím tohoto řešení je docíleno maximálního využití lokality, dispozice je propojena s výhledy na severní louky a lesy, zároveň však hlavní prostor využívá světelné a teplotní přínosy jižního prosklení. Patro je doplněno pokojem pro hosty a schodišťovým prostorem. Samostatná provozovna salónu je doplněna vlastní toaletou a je umístěna v blízkosti vstupu.

SPODNÍ PATRO

Spodní patro je částečně usazeno do terénu, hlavní místnosti jsou proto orientovány severozápadním směrem, většina má samostatný vstup na zahradu.
Dětské pokoje jsou umístěny ve středu dispozice, hlavní ložnice rodičů se nachází v  klidném severozápadním rohu, s přístupem na krytou wellness terasu.
Dále ve spodním patře nalezneme technickou místnost s prádelnou, posilovnu a koupelnu s infrasaunou.

Materiály

Celkové materiálové řešení exteriéru bylo koncipováno v souvislosti s hmotovým řešením stavby. Za účelem vizuálního odlehčení stavby, byla jednotlivá patra navržena v rozdílném barevném vizuálu. Na spodní patro je navržena cementová stěrka s povrchovou úpravou „benátský štuk“. Horní patro je opatřeno tenkovrstvou omítkou (bílá, ral cca 9016). Materiály jsou doplněny vnitřními dřevěnými obklady teras.
Ve stejném barevném schématu je řešen také zahradní sklad.