Dům v Kořenově

„Novostavba rodinného domu prostorově imituje původní poloroubenou chalupu obklopenou loukami.“

Zadání

RODINNÝ DŮM - KOŘENOV - 2019

Prioritou zadání bylo nahrazení dožilého rekreačního objektu, kde funkční rozložení, stav materiálů a prostorové uspořádání, již přestalo odpovídat nárokům na obývání. Celková charakteristika stavebních úprav byla zvolena, v závislosti na lokalitě daného objektu. Ten se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerských hor, kde je prioritou ochrana volné nezastavěné krajiny a zachování typické kompozice sídel. U návrhu byl proto kladen zvláštní zřetel na exteriérové působení stavby, které by respektovalo tradiční ráz místní zástavby, včetně historických zvyklostí. Stavba by měla sloužit rodině jako rekreační sídlo, jež poskytne své prostory pro únik před každodenním pracovním shonem.

Lokalita

Pozemek, na kterém nalezneme stávající poloroubený objekt, je umístěn v extravilánu obce Příchovice u Kořenova. V přilehlém okolí nalezneme tradiční, rozmělněnou zástavbu rekreačních a rodinných domů, které jsou zasazeny v původním krajinném rozpoložení. Objekt je umístěn na mírně svažité parcele izolovaně, s výhledy na jižní louky a lesy. Návrh respektuje původní umístění objektu, kde stavební čára kopíruje hranici místní komunikace.

Původní stav

Na hlavní tvarosloví navrhovaných změn měl značný vliv stav původního objektu. Tradiční vizuální ráz vymizel s mnohými změnami, přístavbami a materiálovými úpravami, kterými původní majitel nenávratně poškodil estetické ztvárnění stavby. Původní poloroubená chalupa byla doplněna přístavbou v západní a jižní části a celkové hmotové pojetí je tak značně nekompoziční a disproporční.

Hmotová koncepce

Návrh je založen na očištění původního objemu stavby, tak aby bylo výrazivo stavby opět přehledné.
Z důvodu značně kompoziční nerovnoměrnosti, dojde k opětovnému výškovému zvýraznění hlavního traktu stavby. Štítovým stěnám bude navrácena tradiční osovost s symetrie, v souvislosti s rozložením dřevěných obkladů, tradičním měřítkem a proporcemi oken. Hlavní hmota objektu se sedlovou střechou, je doplněna s příčným vedlejším traktem v západní části. Ve střešní rovině nalezneme prosvětlující pultový vikýř, jež plynule navazující na střešní plášť. Stávající západní přístavba bude ubourána a namísto ní vznikne panoramatická terasa se saunou a respiriem, poskytujíc výhledy do přilehlých luk. Z důvodu zvýraznění hlavního traktu, je hmota terasy podřazená prostřednictvím umístění bočních, velkokapacitních květináčů.

Dispoziční řešení

V suterénu objektu nalezneme garážové stání a nově navržený prostor pro skladování zahradních potřeb. Je zde také umístěna technická místnost.
Původní klenutý sklep bude využit jako rustikální vinotéka.

Po vstupu do objektu se nalezneme v prostoru zádveří stavby, jež poskytuje útočiště před nepřízní počasí v zimních měsících. V severní části přízemí nalezneme, v původních kamenných stěnách, technické prostory a koupelnu se separátní toaletou. Ve středu hlavního obytného prostoru jsou navržena zděná kamna, jež přirozeně člení otevřený prostor. Jednotlivé funkční články jsou uspořádány kolem tohoto pomyslného srdce a středu stavby - jedná se o vaření, stolování a odpočinek. Jihozápadní hranici objektu, která je nejvíce propojena s exteriérem a poskytuje tak obyvatelům výhledy do krajiny, obklopuje terasa s venkovním sezením, krytým respiriem a prostorem pro saunu.

PODKROVÍ

Podkroví je z důvodu prosvětlení a vizuálního zvětšení, propojeno s přízemím prostřednictvím „loftového“ otvoru ve stropní konstrukci, jež obklopuje prostor schodiště. Po výstupu schodišťovým ramenem, se nám naskytne výhled na přilehlé louky, skrze okna v pultovém vikýři. V jižní a východní části nalezneme ložnice, na severu koupelnu a pokoj pro hosty.

Materiály

V exteriéru objektu nalezneme několik typů materiálu, jež jsou užity v závislosti na tradičním členění staveb v CHKO. Jižní část přízemí je překryta dřevěným obkladem imitující roubení. Omítka je navržena ve střídmých světlých odstínech (perlová bílá), korespondující s odstínem okenních rámů. Střešní krytina je navržena z falcovaného plachu. Dřevěný obklad podkroví má převážné svislý klad.

Zahrada

Zahrada byla ponechána ve stávajícím přírodním duchu bez lidských zásahů. Stavba je doplněna venkovním, nekrytým stáním.