Dům na Milířích

„Objekt je v jihozápadní půdorysné části useknut a rozhled nasměrován do kýžených míst.“

Zadání

 

RODINNÝ DŮM - RÁDLO (MILÍŘE) - 2022

Návrh hlavní stavby rodinného domu byl koncipován pro pět stálých členů rodiny. Součástí stavebního programu byla implementace samostatné ložnice v přízemí, doplňující standardní stavební program rodinného domu s obytným podkrovím. Hlavní obytný prostor domu byl řešen mezonetovým způsobem, vycházejíc z přání investora. V obytném prostoru otevřeném do krovu, tak nalezneme účelně využitou galerii.
Parcela se nachází v místě, kde se lokální zástavby dotýká obtékajících les. U návrhu byl proto kladen zvláštní zřetel na exteriérové působení stavby, které lesy a přírodu respektuje prostřednictvím užitých materiálů a tvarosloví.

Lokalita

Nezastavěná stavební parcela se nachází v sousedství nezahuštěné zástavby rodinných domů v Milířích, osadě obce Rádlo. Pozemek je lichoběžníkového tvaru a celkový terénní reliéf je rovinatý až mírně svažitý směrem k jihu. Celou jižní parcelu investora obklopuje vzrostlý les, který spolu s jižní orientací pozemku, stanovuje patrnou prioritu koncipování rozhledů. Severní hrana parcely kopíruje klidnou, obecní komunikaci, kde dojde k dopravnímu a pěšímu napojení stavby.

Hmotová koncepce

S přihlédnutím k možné etapizaci výstavby, byl hlavní objekt rodinného domu separován od objektu pro parkování. Díky tomuto rozmělnění dochází ve stávající zástavbě taktéž k odlehčení vnímaných objemů nové stavby. Samotné tvarosloví objektů bylo stanoveno rázem místní, severočeské výstavby. Typická kompozice sídel byla řešena jako přízemní, s obytným podkrovím a sedlovým řešení střešních rovin. Tímto je inspirováno jak řešení rodinného domu, tak tvarosloví garáže.

Vzhledem k požadavkům vytvoření krytého závětří u vstupních dveří, a kryté terasy s výhledem na jižní lesy, bylo nutné řešit zastřešení těchto prostor. Finální návrh se vyhýbá prvoplánovému řešení prostřednictvím neforemných pultových střech a přílepků. Raději využívá již seskupené roviny sedlových střech, které svými přesahy vytváří komfortní požadované prostředí v exteriéru stavby, avšak propůjčují celku střídmé výrazivo k okolí.

Dům je umístěn rovnoběžně s příjezdovou komunikací a hranou pozemku. Toto řešení poskytuje rovnoměrný přísun jižního světla a odklon do soukromých rozhledů od ostatních staveb. Z důvodů maximalizace vytěžení výhledu na jižní les a západ slunce, je objekt v jihozápadní půdorysné části useknut a rozhled tak nasměrován do kýžených míst.

Dispoziční řešení

Po vstupu do objektu je navrženo zádveří s úložnými prostory a chodbou ústící do technické místnosti a k toaletě. Součástí chodby je taktéž vstup na schodiště vedoucí do podkroví. Z důvodu uskupení hlavního obytného prostoru otevřeného do krovu, bylo dle požadavků investora, realizováno schodiště uzavřené, separované od hlavní obytné části. Boční světlík vstupních dveří je jedním z prvků vizuální linie, jež spojuje prostor vstupu s výhledem do zahrady. Dveře zádveří jsou v interiéru z tohoto důvodu taktéž navrženy s bočním světlíkem.

Po příchodu do hlavního obytného prostoru, můžeme spatřit dvě dominantní složky vizuálního vjemu. První z nich je propojení interiéru s exteriérem a pozadím lesa skrze ambiciózní lichoběžníkové prosklení, které graduje v useknuté části půdorysného řešení. Zároveň se interiérový prostor otevírá do přiznaného krovu a pocitový vjem je tak velmi vzdušný a vjemově bohatý. V přízemí dále nalezneme hlavní ložnici se samostatnou koupelnou, průchozí šatnou a pracovním koutem. Ložnice má samostatný přístup na zahradu.

Vrchní patro bylo věnováno dětem. Otevřené schodiště obklopuje užitný strop toalety (1NP), na kterém je navržena odpočinková lavice (2NP). Chodba ústí do tří identických dětských pokojů. Dále na patře nalezneme samostatnou toaletu a koupelnu. Otevřená galerie je součástí hlavního obytného prostoru, přístupná je však z chodby v podkroví. Bude sloužit jako pracovní prostor, či hrací & relaxační plocha. Po rozložení sklopné postele se transformuje na pokoj pro hosty. Součástí galerie jsou skladovací kouty.

Materiály

S přihlédnutím ke zmíněné lokalitě staveb, bylo u staveb zvoleno sjednocující dřevěné opláštění ze svislých palubek. Palubky, či prkna budou instalována rozměrově nahodile a stejně tak bude pojata lazurace příbuzných vybraných odstínů. U střešní roviny s přesahy štítů a krytím terasy a závětří, byl dominující hmotový efekt podtržen užitím oplechování. Vzniká tak dominantní tmavá linie, zvýrazňující tvar střechy.
Klempířské prvky, střešní krytina a rámy oken, či dveří jsou navrženy v antracitovém odstínu, který bude v kontrastu s lazurovaným dřevěným obkladem.