Dům v Českém Ráji

„Benefitem všech obytných prostorů je přímý vstup z interiéru na jižní zahradu.“

Zadání

 

RODINNÝ DŮM - ČESKÝ RÁJ - 2022

Cílem této architektonické studie byla tvorba návrhu novostavby rodinného domu s krytým stáním. Návrh hlavní stavby rodinného domu byl koncipován pro tři stálé členy rodiny. Dispoziční program byl seskupen dle přání investora tak, aby všechny obytné místnosti byly umístěny na jednom podlaží se vstupem do zahrady.
Součástí stavebního programu byla implementace ložnice se samostatnou koupelnou, dětského pokoje a pracovny (či pokojem pro hosty). Hlavní obytný prostor domu byl řešen mezonetovým způsobem, vycházejíc z přání investora, prostor je tedy otevřen do konstrukce krovu.
Vzhledem k lokalitě a svažitému charakteru pozemku, bude muset být celkový provoz stavby dvou-úrovňový. Krytá stání a vchod v horní poloze, v návaznosti na příjezdovou komunikaci. Obytná část ve spodním patře, provázána s jižními svahy zahrady.

Lokalita

Pozemek je lichoběžníkového tvaru a celkový terénní reliéf je svažitý směrem k jihu. Jižní hranici parcely investora obklopuje vzrostlé stromoví, s prosvítajícím pozadím místního rybníka. Severní hranici kopíruje silniční komunikace. Vzhledem k ochranným cílům územního plánování, jejichž středobod je historický stavební ráz obce, bylo stanoveno dodržet v tomto místě uliční čáru, která je v lokalitě charakteristickým znakem výstavby.

Hmotová koncepce

Vzhledem k zmíněné niveletě terénu, cílům investora a povinnostem k územnímu plánování, bylo navrženo prostorové řešení, které využívá potenciál jižní zahrady, ale taktéž doplňuje uliční čáru na severu. Koncepce předpokládá umístění krytého stání v severním prostoru, v návaznosti na vjezd na pozemek. Tento příčný trakt budovy, bude prostřednictvím zvýrazněním štítové stěny, respektovat uliční čáru a charakter obce.

Podélné umístění hlavního traktu budovy s obytnými funkcemi, umožní využití zahrady v celé délce parcely. Působí však taktéž jako ruchová bariéra mezi klidným děním rodinného života na zahradě a rušným provozem na přilehlé komunikaci.

Organizace hmotového uspořádání se snaží vytěžit zbylé prostory a vyplnit je smysluplným způsobem. Proto byl požadovaný sportovní a zahradní sklad umístěn do podkrovního prostoru rodinného domu, s přístupem skrze vynesenou lávku. Celkově tak vzniká požadované otevření obytného prostoru do krovu v obytném prostoru, ale efektivně a v rozumné míře, příslušné k efektivnímu provozu domu.

Dispoziční řešení

Vzhledem k prostorovým rezervám v horním patře obytného prostoru rodinného domu, jež je řešen mezonetovým způsobem, zde bylo umístěno zádveří domu. Zádveří je vizuálně propojeno s obytným prostorem prostřednictvím kruhového okna a prosklené příčky, ta je zde navržena s cílem minimalizovat průtahové úniky tepla z obytného prostoru. Nalezneme zde taktéž samostatnou toaletu, či otevřenou galerii, sloužící ke sportu, práci, či relaxaci. Ve východním křídle je navržen zahradní a sportovní sklad, který je provozně spojen s prostorem automobilového stání.

V hlavním obytném patře rodinného domu, je vzhledem k částečnému zapuštění do svažitého terénu, kladen zvýšený tlak preferencí u jižní fasády, která je v kontaktu se zahradou. Charakter jednotlivých pokojů je proto s orientací kratší strany k prosluněné fasádě. V klidové, soukromé části domu nalezneme dětský pokoj, pracovnu s možností přespání a hlavní ložnici se soukromou koupelnou. V této zóně je umístěna taktéž technická místnost a koupelna s toaletou.

Materiály

Vzhledem k velkému rozsahu prostorových hmot, bylo exteriérové působení domu rozmělněno užitím odlišných povrchů na obou traktech. Na příčném traktu krytého stání, který je v kontaktu s ulicí a obcí, je navržen keramický obklad imitující režné zdivo, podtrhující vesnický charakter obce. Uskupení doplňuje čistý objem rodinného domu v zahradě, kde je navržena tenkovrstvá omítka v perlovém odstínu, se vsypem, či vykroužením. Střešní krytina byla volena opět s přihlédnutím k lokalitě, proto byl vybrán cihlový odstín keramické tašky. Jednotlivé materiály jsou doplněny antracitovými klempířskými, či doplňkovými prvky.