Bungalov v kopci

Syn respektuje výhled a zahradu rodičů, tzn. jsem zapuštěn!

Cirkusová pohádka

Šíleně smutný princ, si prožíval temné období. Pyšná princezna mu jednu noc odešla do jiného království a tak se rozhodl udělat pár změn ve svém životě. Koupil si pozemek sousedíc s královstvím jeho rodiny. Chtěl však do prostředí svahu vstoupit nenásilně a s respektem, proto si na pomoc zavolal Cirkus-Architekty.

Koncept

Zapuštěný bungalov, má své kouzlo v jednoduché dispozici, ta otevírá všechny prostory na jih. Zapuštěn v terénu a s intenzivní zelenou střechou, neukusuje z výhledu a zahrad domů v horních polohách svahu. Naopak je obohacuje o kultivovaný reliéf na jižním horizontu.

Pro

Dům splňující požadavky pro mladou rodinu a tatínkovu kancelář.

Lokace

Dům vzniká v příměstském osídlení Jablonce nad Nisou, majícím vliv na zacházení s hlavními principy návrhu. Bungalov leží v centru rozsáhlého pozemku, ze severní strany lemujícím zahradou "vrchního" domu,  z jižní strany se potom otevírá do lesů a polí v údolí.

Architektonické řešení

Základní myšlenka domu je v jeho liniovém uspořádání. Vstupní část hada linoucího se terénem vystupuje u příjezdové komunikace, vytváří soukromí pro atrium a výhledy z bungalovu. Hlava hada eskaluje na druhém konci liniového těla, kde vyhřívá svou hlavu na jižním světle. Od příjezdové komunikace jsou uspořádány postupně technická, společenská a intimní zóna.

Dispoziční řešení

Při vstupu do objektu se nachází technické zázemí bungalovu, spolu s garáží, která slouží i jako sklad sezónního vybavení. Společný obývací prostor s kuchyní využívá velkorysých jižních výhledů. Dům zakončuje intimní zóna rodiny, dětský pokoj a ložnice rodičů.

Konstrukce

Vzhledem k investorovým dobrým vztahům s místní betonárnou, je hlavní konstrukční materiál monolitický železobeton. Ten i nejlépe odolává spodní vodě a tlakům zeminy v zapuštěné části.