Studijní oddělení FUA

Jak dostat kancelář ke studentům..

Cirkusová pohádka

Bylo, nebylo, jednoho krásného dne se víla s magickými schopnostmi rozhodla, že nechce žít tak daleko od svých kůzlátek a jehňátek. Proto se Cirkus-Architekti, jenž byli vděční, jak se o ně, jako o malá kůzlátka starala, rozhodli pomoci. A navrhli ji chaloupku nedaleko pastvy.

Koncept

Místo okázalých řešení, bylo tentokrát vybráno řešení nejmenšího odporu. V místě se nachází jak elektřina, tak světlo a možnost větrání. Výhodou tohoto řešení je libovolná možnost životnosti řešení, může se jednat o zkušebné, trvalé, či dočasné řešení.

Lokace

Pro ideální umístění bylo vybráno slepé rameno chodby sousedící s hlavním ateliérem fakulty. Tak, aby uživatel byl co nejvíce v kontaktu se studenty a necítil se odříznutý.

Konstrukce

Konstrukce je ponechána stávající, skleněné příčky řešeny jako samonosné.

Materiál

Sklo mléčné, kalené.