Restaurace Nízké Tatry

Tam, kde končí sjezdovka a začíná relax.

Cirkusová pohádka

Popelka proháněla Juráška zasněženými poli, tu náhle Juráška zastavila, protože kopec před nimi byl příliš velký. Co čert nechtěl, oba měli velikou žízeň a hlad. Naštěstí byl princ a jeho kumpáni v tu samou chvíli na lovu v lese. Popelka se princovi líbila převelice a proto se ji rozhodl dvořit tím, že jí namluvil příběh. Příběh o tom, jak jeho dvorní šašek jménem Developeras, tu bude stavět restauraci s lanovkou. Aby mu to Popelka uvěřila zavolal si na pomoc Cirkus-Architekty.

Koncept

Hlavní myšlenkou návrhu je představa objektu, který by sám o sobě nezatěžoval lokalitu viditelně hmotným vizuálním dojmem. Objekt je navržen jako hybrid terasy a restauračního objektu. Jeho geometrie připomíná charakteristické pohoří nízkých tater. Jednotlivé sklony a úhly lomenicové střechy tak mají svůj přírodní protějšek a působí nenásilným dojmem. Tato geometrie symbolicky svazuje dům s místem.

Lokace

Lyžařské středisko Jasná je hlavním centrem lyžování na Slovensku, jeho poloha v centru Nízkých Tater na severní i jižní straně Chopku 2024m.n.m., nadmořská výška sjezdovek od 900 do 2000m.n.m., tradičně rozsáhlá infrastruktura, 50 km upravených sjezdovek, přepravní kapacita vleků 30 000 osob za hodinu. Na severní straně Chopku se připravuje výstavba nové kabinové lanovky z nástupní stanice Biela Púť do mezistanice Priehyba 1380m.n.m., odkud dále pokračuje kapacitní Funitel na vrchol Chopku. Úkolem bylo navrhnout na plató Priehyba novostavbu kapacitní panoramatické restaurace se ski barem a exteriérovou terasou, odkud je možné pozorovat na severní straně Roháče a na severovýchodu panorama Vysokých Tater.

Architektonické a dispoziční řešení

Budova je odsazena od stávajícího objektu Funitunelu a vytvoří tak prostorný koridor mezi výstupními místy. Teasa sestupuje na úroveň sjezdovky a tvoří tak nástupní platformu do skybaru a na střešní terasu. Střešní krajina se tak dotýká krajiny reálné. Skrze prosklenou fasády je možné sledovat ruch v restauraci i okolní krajinu objekt tak působí odlehčujícím dojmem oproti původní stanici. Nepravidelná lomená plocha střech, jejichž tvar vzešel z analýzy vnitřních procesů a pohybů a potřeb, dominuje celému architektonickému řešení centra. Tato mozaika střepů odpovídá snaze o vytvoření zážitkové architektury a je křížencem architektury jako instrumentu a architektury jako monumentu.

Prostor a orientace interiéru odpovídají programu, orientaci stavby vzhledem ke světovým stranám, okolním masivům, sjezdovkám a lanovkám. Samotná hmota restaurace ustupuje od transitního koridoru a vytváří tak pomyslné náměstí, kde je prostor pro zastavení lyžařů, setkávání lidí, i bezproblémový přesun mezi lanovkami. Tento prostor je z další strany uzavřen platformou pro snadnou dostupnost lyžažů na střešní terasu a do skibaru. Soušástí této nakloněné platformy, je souvenir shop i prostor určený na servis lyžařského vybavení. Prostor restaurace je fyzicky propojen se skibarem. Samotné sezení v restauraci umožňuje vychutnat si jak klidnou atmosféru panoramatu tak místa s výhledem na sjezdovku a vrchol Chopku. Přímý kontakt sjezdovek a odpočinkových ploch prostupuje celým konceptem.

Konstrukce

Ocelový skelet s železobetonovým suterénem.

Materiál

Sklo & Dřevo